APK POS 4.4 NĂM 2021

APK DEN VIP BIA CLUP

APK MASSAGE MUOI EM.

APK MASSAGE TRUONG THUONG

* Phần mềm order máy tính bảng : Download phần mềm . File hướng dẫn sử dụng. Video hướng dẫn

fie apk

apk pos v4 có thanh toán.   thứ 2

File cài order cho phép in tạm tính không cho phép thanh toán.
apk bảng cũ của pos6

APK CHI UYEN CAFE CHAT


apk bảng order pos v6.0 mới nhất năm 2017

apk v6.5 nam 2019

APK V7.0 NĂM 2019

APK PHAM TUAN CƯỜNG NĂM 2020

apk v7.5 năm 2019 mới nhất


* Phần mềm quản lý Nhà Hàng : Download phần mềm PosV4 File hướng dẫn . Video hướng dẫn sử dụng.

* Phần mềm quản lý Nhà Hàng Chuyên Nghiệp V6.0 TTN: Download phần mềm.

* Phần mềm quản lý Hotel

* Phần mềm quản lý Cafe : Download phần mềm. File hướng dẫn .  Video hướng dẫn sử dụng

* Phần mềm quản lý Trà Sữa : Download phần mềm. File hướng dẫn .  Video hướng dẫn sử dụng

Phần mềm quản lý shop – thời trang- tiện ích :   Tải Phần mềm quản lý shop-thời trang mới nhất.

File hướng dẫn phần mềm shop thời trang.

* Phần mềm quản lý điện máy – điện lạnh.

* Phần mềm quản lý Karaoke : Download phần mềm.

* Phần mềm quản lý BIDA : Download phần mềm.

* Phần mềm quản lý trà sữa: Download phần mềm. Tải Phần Mềm Trà Sữa

– Video hướng dẫn cài đặt phầmềm in tem mã vạch Bartender, File cài đặt phần mềm Bartender9. File cài Bartender 10 mới nhất

– NET Framework
– HỖ TRỢ TỪ XA (TeamViewer)
 Firebird Windows 32 bit

– Firebird Windows 64 bit
* Driver dây Z-TEK USB RS232

DRIVER DAY HL-340

Framework 1.1 Service Pack 1

 

Máy in mã vạch GODEX G500

* TÀI LIỆU THAM KHẢO TTN

 

thu

 

file apk spa toc

moi nhat apk spta toc

APK SPA CUOI CUNG MOI

 

apk spa

đường dẫn phạm tuấn cường

like vtpm pm

daily..

Đang cập nhập…
cuong

 

APK POS V7

 

APK KARAOK V7 NAM 2019

pha pass phan mem

apk massage

apk 2020

 

xem tu xa dien thoai android

apk karake phamtuancuong

APK TRA SUA DA NANG

ap3120

1

APK ORDER DT TREN TRÀ SƯA PHAM TUAN CƯƠNG

APP TINH TIEN TRÊN D9IEN THOAI DOC LÂP